xalça

xalça
is. Divara vurmaq və ya döşəməyə salmaq üçün müxtəlif rəngli yun və ya iplik saplardan toxunmuş naxışlı döşənəcək. Butalı xalça. Xonçalı xalça. – Tut ağacının altında zərif kaşan xalçaları salınmış, mütəkkələr düzülmüşdü. Ç.. <Nabat> eyvana xalça və döşək saldı. İ. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • xalça-palaz — top. Xalça və palazdan ibarət döşənəcək. Ev xalça palazla dolu idi. Otağa xalça palaz döşəmək. – <Molla Xatın> sübh tezdən tut ağacının altını sulayıb süpürdü, hovuzun başını göyçək xalça palazla döşədi, samovar qoydu, çay dəmlədi. E.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xalı-xalça — is. top. Xalı və xalçalardan ibarət döşənək. Otağa xalı xalça döşəmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xalçaçı — is. 1. Xalça toxuyan usta. Qonşuluqda Şərif adlı bir xalçaçı usta var idi. Savadlı qızlardan xalça fabrikinə adam yığırdı. M. C.. // Xalça mütəxəssisi. 2. köhn. Xalça ticarəti ilə məşğul olan adam, xalça taciri, xalça alverçisi. Bakıda iri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Azora, the Daughter of Montezuma — is an opera in 3 acts by American composer Henry Kimball Hadley to a libretto in English by author David Stevens. ynopsisThe story takes place at the time of the conquest of the Aztecs by Cortéz. The Tlascalan Prince Xalca and Ramatzin, General… …   Wikipedia

  • çin — I (Ağcabədi, Ağdaş, Bakı, Bərdə, Cəbrayıl, Göyçay, Lənkəran, Tərtər, Zərdab) düz, doğru. – Yuxum çin çıxdı (Cəbrayıl); – Nənəmin yuxusu çin oldu (Zərdab) II (Kəlbəcər) qoyunun dizi ilə topuğu arasındakı sümük. – Qoyunun budundakı sümüyə orta… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • xama — I (Astara, Bərdə, Borçalı, Cəbrayıl, Cəlilabad, Daşkəsən, Füzuli, Qazax, Lənkəran, Ordubad, Şərur, Tovuz, Yevlax) çiy südün üzü. – Savax savax bir istikən xama yi, gör nejə kökəlersəη (Qazax); – Xameyi nəhrədə çalxadıx, yaxşı yağımız oldu… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ayaqaltı — is. 1. Ayaq altına salınan, yaxud ayaq silmək üçün qapının ağzında, girəcəyində salınan xalça, balaca palaz, həsir, əsgi və s. // Dar, uzun xalça. Ayaqaltı salınmış pilləkən. 2. Daim tapdalanan, daim hamının basıb keçdiyi yer. Həyət lap ayaqaltı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cecim — is. Arasına yorğan döşək və s. yığmaq, döşəməyə salmaq, ya da xalça kimi divardan asmaq üçün müxtəlif rəngli iplərdən toxunan zolaqlı, yaxud naxışlı döşənəcək. Xalı, xalça, cecim və ipəklə bəzənmiş bu otaq Şuşa sövdəgəri Hacı Kərimin qızı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • devr — 1. Bax dövr 1. 2. Bax dövrə 2 ci mənada. Bu ümid ilə ki qəmzəndən ala kami dilin; Düzülüb gözlərini dövrünə müjgan səf səf. S. Ə. Ş.. 3. etnoqr. Evə gətirilmiş gəlinə xalça üzərində yer açmaq adəti. Həsən ağanın bağçıları gəlinin yerini xalça… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • döşəmək — f. 1. Salmaq, sərmək, bir şeylə üstünü örtmək. <Cahangir bəy:> İldırım, sən də yapıncıları döşə yerə. . . N. V.. Tərgül qazanın altında od yandırdı, samovara köz saldı, masanın üstünə ütülənmiş ağ süfrə döşədi. Ə. Vəl.. // Yerə xalça, palaz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”